Hoe werkt een creditcard?

Een creditcard is een voorbeeld van elektronisch geld soms ook weleens plastic geld genoemd. Het betalen met een creditcard gaat heel snel en is zeer eenvoudig. In dit artikel wordt uitgelegd hoe een creditcard gebruikt wordt, wat de voordelen en nadelen van een creditcard zijn, wat de geschiedenis van de creditcard is en hoe het nummer op een creditcard is opgebouwd.

Hoe werkt een creditcard?

Voor een kaarthouder is het gebruik van een creditcard meestal erg eenvoudig. Na het besluit om een bepaalde product te kopen zal de verkoper (een winkelier, tankstation of ander soort ondernemer) de creditcard door een kaartlezer halen. De kaartlezer leest de magnetische strip op de achterkant van de kaart en weet op die manier het nummer van de creditcard. De kaartlezer is meestal gekoppeld aan de kassa van de verkoper. Vanuit de kassa wordt het bedrag van de besteding bekend, en vervolgens zoekt het systeem via een elektronisch netwerk (telefoon, vaste lijnen of internet) contact met het computersysteem van de creditcard maatschappij. Het creditcard nummer en het te besteden bedrag wordt doorgegeven, met daarbij in feite de vraag of de creditcard maatschappij akkoord gaat. Als dat zo is wordt de transactie afgerond en wordt er bij de verkoper een bonnetje afgedrukt. In de meeste gevallen zal de verkoper de klant vragen om dit bonnetje te ondertekenen. De klant krijgt ook nog een eigen exemplaar van het bonnetje mee.

De winkelier krijgt het bedrag dat door de klant is besteed van de creditcard maatschappij, overigens meestal na aftrek van enkele procenten (de creditcard maatschappij gebruikt dit als vergoeding voor de kosten).

Aan het eind van elke maand stuurt de creditcard maatschappij de klant een maandoverzicht waarop alle bestedingen van die maand staan vermeld. De klant moet vervolgens het totaalbedrag van het overzicht aan de creditcard maatschappij betalen.

Geschiedenis van de creditcard

Rond 1920 begonnen hotels in de Verenigde Staten met het uitgeven van kaartjes waarmee hun klanten op krediet bestedingen konden doen. De klant kon met het kaartje aan de hotelbalie laten zien dat het hotel hem of haar kredietwaardig vond. Later gingen ook oliemaatschappijen kredietkaarten uitgeven, waarmee de klanten brandstof op krediet konden kopen. Het ging in al deze gevallen om een kredietkaart die voor één bedrijf (hotel, hotelketen of oliemaatschappij) geldig was. Het bedrijf stuurde zelf een factuur aan de klant en zorgde voor de inning van deze factuur.

In 1950 begon Diners Club met een algemeen bruikbare kredietkaart, die dus gebruikt kon worden bij meerdere winkels en bedrijven. De kaarthouder betaalde een klein bedrag per jaar voor het gebruik van de kaart, en kreeg meestal elke maand een nota voor de bestedingen met de kaart. Diners Club zorgde er dan voor dat de winkeliers of bedrijven hun geld kregen. In 1958 werd American Express opgericht, een andere grote creditcard maatschappij.Discussieer en antwoord

Gerelateerd